Het internationaal salon

voor uitvindingen,

onderzoek en nieuwe technologie